יום הולדת מיני מאוס גיל שנה (10)

יום הולדת מיקי מאוס גיל שנה (10)

יום הולדת שנה בנים (30)

יום הולדת שנה בנות (36)